Bestuursploeg

Voorzitter: Erwin De Paepe 
Ondervoorzitter: Christophe Gysens
Secretaris: Bavo De Paepe 
Penningmeester: Jozef Van Alboom 
Bestuursleden:
Thomas Bonnarens
Joris Bossaer
Alex Braeckman
Lenie Heyerick
Pascal Kinoo (contactpersoon evenementen)
Niels Stevens
Francine Van Alboom (contactpersoon sponsors)
Elise Vlaeminck (lokaalverantwoordelijke)
Gert Vlaeminck

Op foto staand: Francine Van Alboom, Paul De Gelder, Thomas Bonnarens, Joris Bossaer, Pascal Kinoo, Lenie Heyerick, Elise Vlaeminck & Alex Braeckman. Zittend: Gert Vlaeminck, Ignace Verhoeven, Christophe Gysens, Erwin De Paepe, Bavo De Paepe & Jozef Van Alboom.