Bestuur

Bestuursploeg

Voorzitter: Gert Vlaeminck
Ondervoorzitter: Erwin De Paepe
Secretaris: Bavo De Paepe
Penningmeester: Jozef Van Alboom
Bestuursleden:
Thomas Bonnarens
Robert Borgelioen
Alex Braeckman
Paul De Gelder
Lenie Heyerick
Niels Stevens
Francine Van Alboom
Stijn Vermeir

Andere externe werking

Sponsorcontacten: Francine Van Alboom
Externe nieuwsbrief:
Jasmijn De Paepe
Webmaster: Niels Stevens & Bavo De Paepe
Facebookbeheer: Bavo De Paepe, Lenie Heyerick & Alex Braeckman

Andere interne werking

Lokaalverantwoordelijke: Ignace Verhoeven
Bibliothecaris:
Stijn De Mulder
Logistiek medewerker: Daniël Van Hoorde
Instrumentarium: Erwin De Paepe
Registratie aanwezigheden: Tessy Baele
Sociale Dienst: Francine Van Alboom & Robert Borgelioen