Bestuur

Bestuursploeg

Voorzitter: Erwin De Paepe 
Ondervoorzitter: Christophe Gysens
Secretaris: Bavo De Paepe 
Penningmeester: Jozef Van Alboom 
Bestuursleden:
Thomas Bonnarens
Joris Bossaer
Alex Braeckman
Paul De Gelder
Lenie Heyerick
Pascal Kinoo
Niels Stevens
Francine Van Alboom
Stijn Vermeir
Elise Vlaeminck
Gert Vlaeminck

Op foto staand: Francine Van Alboom, Paul De Gelder, Thomas Bonnarens, Gert Vlaeminck, Ignace Verhoeven, Lenie Heyerick, Alex Braeckman & Stijn Vermeir. Zittend: Bavo De Paepe (secretaris), Erwin De Paepe (voorzitter), Christophe Gysens (Ondervoorzitter) & Jozef Van Alboom (penningmeester). Ontbreken: Joris Bossaer, Pascal Kinoo, Niels Stevens en Elise Vlaeminck.

Andere externe werking

Sponsorcontacten: Francine Van Alboom
Externe nieuwsbrief:
Jasmijn De Paepe
Webmaster: Niels Stevens & Bavo De Paepe
Facebookbeheer: Bavo De Paepe, Lenie Heyerick & Alex Braeckman

Andere interne werking

Lokaalverantwoordelijke: Ignace Verhoeven
Bibliothecaris:
Stijn De Mulder
Logistiek medewerker: Daniël Van Hoorde
Instrumentarium: Erwin De Paepe
Registratie aanwezigheden: Tessy Baele
Sociale Dienst: Francine Van Alboom